French Magazine – Newton

Photographe:  Thierry Le Goues